Privacybeleid

1. over ons

Objekt Architecten BV is gevestigd in 9300 Aalst, Dendermondse Steenweg 57, met ondernemingsnummer 0553 891 279.

In dit document leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en te verbeteren. 

2. persoonsgegevens

Objekt Architecten BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op een beperkte manier. Hierbij respecteren we de hoogste privacynormen, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

De persoonsgegevens waarover wij beschikken, hebben we rechtstreeks van u ontvangen of rechtmatig ontvangen via derden, via invulformulieren of tijdens een gesprek met één van onze medewerkers. Het gaat hier over gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en afhandeling van het project of toekomstige opdracht waarvoor u op ons beroep doet. Dit kunnen zowel persoonlijke, professionele als financiële gegevens omvatten. Deze gegevens worden verwerkt voor klantenbeheer, boekhouding, marketing en projectbeheer. 

Let wel: contacteert u ons via digitaal platform (zoals Meta, LinkedIn, WordPress, …), dan heeft de privacyverklaring van deze platformen voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden. 

Onze website maakt gebruikt van ‘cookies’, om deze beter af te stemmen op de behoeften van een terugkerende bezoeker. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken om gegevens te verzamelen en te verwerken vindt u in onze cookie policy.

3. verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoons- en andere gegevens om onze diensten te kunnen leveren. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot:

 • klantenadministratie,
 • personeelsadministratie,
 • leveranciersadministratie,
 • facturatie,
 • voorbesprekingen met openbare diensten en aannemers,
 • indienen van projecten via het omgevingsloket, 
 • uitsturen van aanbestedingsdossiers naar potentiële aannemers, 
 • marketingdoeleinden,

De verwerking vindt plaats op basis van de in de AVG (GDPR) opgenomen voorwaarden:

 • u heeft via een overeenkomst toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden,
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u heeft aangegaan, 
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. delen met derden

In het kader van de uitvoering van onze overeenkomst kunnen wij persoonsgegevens delen met onze werknemers en professionele partners. Deze persoonsgegevens zullen nooit gecommercialiseerd worden naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen. 

5. hoe lang houden we uw data bij

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is in het kader van uw project en binnen de wettelijk geldende termijnen.

6. uw rechten

De AVG (GDPR) voorzien een aantal rechten die u, binnen bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Een ovezicht vindt u hieronder:

 • recht van inzage,
 • recht op verbetering, 
 • recht om te worden vergeten, 
 • recht op beperking van verwerking, 
 • recht op kennisgeving, 
 • recht op data-portabiliteit, 
 • recht op bezwaar. 

Meer informatie over deze rechten vindt u in de verordening (EU) 2018/1725. Om uw rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post of via info@objektarchitecten.be. Bij ontvangst van uw aanvraag zullen wij uw identiteit moeten kunnen controleren. 

Indien u uw recht op inzage wil uitoefenen, zal Objekt Architecten hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. Wenst u onnauwkeurigheden of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren, dan zal Objekt Architecten hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is in de eerste plaats aan u om zelf onnauwkeurigheden/onvolledigheden op te merken en verbeterd terug te sturen. 

7. klachten

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan horen we deze graag. 

De eigenaar van dit beleid is Objekt Architecten BV. Wij verbinden ons ertoe dit privacy beleid minstens één keer per jaar te controleren en indien nodig bij te werken.

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel), via de website privacycommissie.be.

We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.